Startsida

Hotellet
Toppstugan
Gruvan
Museet
Åsabadet
Golfen
 

Berget
Vandringsleder
Badplatser
Övernattning
Tabergsbanan
Fornminnen
Mer att göra

Webbkamera

Tabergs ABC
Nerladdning
Karta
Skicka vykort

Länkar

Köpmanna-
föreningen


 


Tipsa en vän om denna sida:

Skriv din väns email och tryck på skicka

Google

Sök lokalt på


   


.

Berget.

berget.jpg (7400 bytes)

Taberg (Smålands Taberg) är beläget ca 15 km söder om Jönköping. och syns vida omkring. Det är en malmkropp som bildades för 1,2 miljarder år sedan. Den från början trögflytande massan trängde sig uppåt men stelnade innan den nådde jordytan. Omgivande bergarter har sedan eroderats bort och Tabergstoppen reser sig nu ca 100 m över det för övrigt ganska plana landskapet.

Berget har imponerat i alla tider. Här har man hittat mer än 400 arter blomväxter och ormbunkar. Här möts mellaneuropeiska växter och fjällväxter. 
Den sydliga brunbräken möter här den nordliga grönbräken, två mycket ovanliga ormbunkar på samma plats.
Taberg har också Sveriges rikaste bestånd av mossor. Här finns sex utrotningshotade mossarter bl a den långhalsade nickmossan. Den speciella basiska berggrunden gör att många sällsynta växter finns här.

I bergets stenbranter speglar sandödlan sina smaragdgröna sidor. Det är ett värmekrävande och mycket känsligt djur som också är fridlyst. I Tabergsåns dalgång häckar strömstare och forsärla och ibland också kungsfiskare.

Under vinterhalvåret får bara fladdermöss vistas i gruvorna. De sover sin vintersömn i bergets 1,5 kilometer vindlande gångar. 
Om man väcker en fladdermus i vinterdvala kan den förlora så mycket energi av stressen att den inte överlever till våren. I och kring Taberg finns nio fladdermusarter varav sex övervintrar i gruvan.

Redan på 1400-talet började man bryta järnmalm här. Tabergsjärnet blev snart känt för sin höga kvalitet. "C'est fer de Takaberg!" Det är järn från Taberg!) utropade pistolsmederna i Paris när de var extra nöjda med ett arbete.

Berget består av titanomagnetitolivinit. Denna speciella bergart finns bara här och i Rhode Island i USA. 
De största och sista brytningarna i Taberg skedde under andra världskriget då Tyskland var i stort behov av järn.( gruvdriften mellan  1939 -60 finns det mer info. om  här )

År 1831 upptäckte geologen N G Sefström grundämnet vanadin i malm från Taberg. Vanadin är en legeringsmetall som gör stål hårdare. Planer på att utvinna vanadin dök upp på 1970-talet men sattes aldrig i verket.

Naturskyddsföreningen köpte gruvrättigheterna till Taberg efter en landsomfattande insamling 1986. Därmed sattes punkt för fortsatt naturskövling genom gruvdrift, slalombackar med mera. 
Området är nu naturreservat