Startsida

Hotellet
Toppstugan
Gruvan
Museet
Åsabadet
Golfen
 

Berget
Vandringsleder
Badplatser
Övernattning
Tabergsbanan
Fornminnen
Mer att göra

Webbkamera

Tabergs ABC
Nerladdning
Karta
Skicka vykort

Länkar

Köpmanna-
föreningen


 


Tipsa en vän om denna sida:

Skriv din väns email och tryck på skicka

Google

Sök lokalt på


   


.

Norrahammars Industri Museum.


Från primitiv järnhantering till modern industri.

Mitt i Tabergsådalen, nästan i skuggan av det berg som gav smidesjärn åt de många hammarsmedjorna, ligger idag ett industrimuseum som speglar denna intressanta historia.

Framställning av järn har gamla anor i Tabergsådalen- fynd av gropugnar visar att redan på vikingatiden framställdes järn ur rödjord och myrmalm.
Malmbrytning i Taberg pågick redan i slutet av 1400-talet och Gustav II Adolf utfärdade 1618 privilegier för Tabergs bergslag. Tabergsmalmen användes vid ett 20-tal masugnar runt om i bygden och blev betydelsefull för den ekonomiska utvecklingen i hela länet.

Med vår utställning "Primitiv järnhantering" vill vi visa hur framställningen gick till från rödjord till järn respektive från bergmalm till tackjärn.

Den industriella epoken åskådliggöres genom en mängd föremål och utrustningar från olika äldre industriella verksamheter i Tabergsådalen jämte Barnarp. I utställningen har också stor del ägnats åt det sociala livet under samhällenas tillkomst med boende, föreningsliv, handel m m.

Ett omfattande material i form av texter och fotografier kompletterar utställningen och besökare kan därför på egen hand ta del av bygdens historia.

Vår ambition är att när besökaren lämnar utställningen, skall han/hon ha fått en uppfattning om hur våra förfäder producerade det viktiga järnet - viktigt för redskaps- och vapentillverkning och som bytesvara - samt hur vår bygd förvandlats från ett bondesamhälle till en modern industriregion.
Norrahammars Industri Museum
Box 37
562 21 Norrahammar
Tel: 036- 31 66 21